Hoani Waititi Marae Trust

Hui Whānau

All posts by admin.

Hoani Waititi Marae Trust- Hui Whānau

Hoani Waititi Marae Trust- Hui Whānau

Hoani Waititi Marae Trust Hui Whānau Kia hiwa rā, kia hiwa rā… Whītikihia te taura here tē motukia, tē wetekia Whītikihia kia whakamaua kia tina, tina! Haumi e.. hui e.. taiki e! E ngā aho…

He whakapahā/ An Apology

Tēnā koutou e ngā huia kaimanawa ō tō tātou marae, tuatahi me mihi ka tika ki tō tātou Mātua Nui i Te Rangi nāna nei ngā mea katoa, ka huri ki ngā tini mate putuputu…

Marae Maintenance Ponga Fence

Tēnā koe!

Tēnā koe!

Mihi mai kia a Pita Tahere he kaimahi hou mō te Marae o Hoani Waititi.

He Rau Aroha

He Kauri o te wao tapunui kua hinga, he paikea kua pai ki uta, ko te takere te waka tēnei kua whati. E kui e, e kui e Titewhai, haere moe mai. Anei ngā hua…