Hoani Waititi Marae

Board of Trustees

Ko Te Kōroingo Matua- Vision
Kia mana tonu te ara Mātauranga Māori nei hei kitenga otirā hei tauira whāi mo te Ao.
Hoani Waititi Marae is recognised as a global centre of excellence in indigenous education and cultural innovation

 
Ko Te Kawenga Kōroingo – Mission
Kia whakatipua ngā kaupapa kawe nei hei puwāitanga mō te Marae
To grow cultural, educational, social and economic capacity of whānau together.
 
 
Ngā Uaratanga – Waititi Values
The values for Hoani Waititi Marae are focused on how we manifest the intrinsic way in which we embody those beliefs. As uri of Hoai Waititi Marae we have a unique whakawhanaungatanga bound by our belief in the Waititi Kaupapa. As we are connected through our Marae, we come from the four corners of Aotearoa but are together under our whakapono to the Waitit Way.


We acknowledge Ngāti Whātua and Te Kawerau ā Maki as Mana whenua. 
 
 

The values of Hoani Waititi Marae are:

  • Whānau- Ko Te Oranga tonutanga o te Marae. Whānau at the heart of everything.
  • Tino Rangatiratanga- Kotahi noa te ara whai nei, ko Te Waitititanga. We move to the beat of our own drum , doing it the Waititi Way.
  • Manaakitanga- Ko te tiaki tētahi i tētahi. Caring for Whānau.
  • Katiakitanga – Ko te Kawenga Tīpuna. Retaining the relationship of our ancestors with the elements.
  • Manarite- everyone is valued and respected.

Eynon Delamere

Chairperson

Hone Matthews

Trustee Member

Tahuri Tumoana

Trustee Member

Carolyn Morgan

Trustee Member

Tamatamarangi Clausen

Trustee Member

Joe Waru

Trustee Member

Tom Harris

Trustee Member

Pat Tobin

Trustee Member

Shane White

Marae Manager

Ko te whānau te oranga tonutanga o te Marae

Whānau is at the heart of everything we do.