Hoani Waititi Marae Trust

Hui Whānau

Tag Archives for Hui Marae Whānau

Hoani Waititi Marae Trust- Hui Whānau

Hoani Waititi Marae Trust- Hui Whānau

Hoani Waititi Marae Trust Hui Whānau Kia hiwa rā, kia hiwa rā… Whītikihia te taura here tē motukia, tē wetekia Whītikihia kia whakamaua kia tina, tina! Haumi e.. hui e.. taiki e! E ngā aho…