Category Archives for Marae

Hoani Waititi Marae Trust- Hui Whānau

Hoani Waititi Marae Trust- Hui Whānau

Hoani Waititi Marae Trust Hui Whānau Kia hiwa rā, kia hiwa rā… Whītikihia te taura here tē motukia, tē wetekia Whītikihia kia whakamaua kia tina, tina! Haumi e.. hui e.. taiki e! E ngā aho…

He whakapahā/ An Apology

Tēnā koutou e ngā huia kaimanawa ō tō tātou marae, tuatahi me mihi ka tika ki tō tātou Mātua Nui i Te Rangi nāna nei ngā mea katoa, ka huri ki ngā tini mate putuputu…
Tēnā koe!

Tēnā koe!

Mihi mai kia a Pita Tahere he kaimahi hou mō te Marae o Hoani Waititi.